Les 7: Van voorbeschouwing naar financiële gedragsverandering

In dit hoofdstuk leer je meer over financiële gedragsverandering. Welke fases zijn er en hoe herken je waar jouw cliënt zich bevindt. 

Hoe kun je hier rekening mee houden in jouw gesprekken? Want juist bij vroegsignalering hoeft het nog niet zo te zijn dat jouw cliënt er al aan toe is om aan de slag te gaan met zijn of haar financiële zaken.  

En ook kan er een verschil bestaan tussen partners. Wanneer een stel de financiële problemen willen oplossen, is het belangrijk dat ze hier beiden voor gemotiveerd zijn. Hoe zorg je hiervoor? 

In dit hoofdstuk leer je hier meer over. Volg eerst de video hieronder. In de paragrafen erna leer je meer over de specifieke kenmerken per fase in de gedragsverandering.