Les 8: Omgaan met cliënten in de stress

Veel van onze cliënten hebben te maken met stress. Dit kan gaan om geldstress, maar ook om stress over andere zaken. Dat is iets om rekening mee te houden. Dit heeft namelijk nogal wat effect op hun functioneren. Voor je het weet verwacht je teveel. Of je houdt onvoldoende rekening met hoe het met jouw cliënt gaat. Je walst over hen heen. Geen wonder dat ze dan op een gegeven moment afhaken. Zorg dat je voldoende rekening houdt met hun stress en je gesprekken in het kader van vroegsignalering zullen veel succesvoller zijn.

Meer hierover hoor je in onderstaande video.