Paragraaf 1: de gevolgen van stress

Paragraaf 1: de gevolgen van stress

Paragraaf voortgang:

Wanneer je met een cliënt in gesprek wilt gaan in het kader van vroegsignalering, zal je regelmatig te maken krijgen met de gevolgen van stress.

Wat merk je wanneer jouw cliënt stress heeft?

 • Je merkt dat ze minder goed hun aandacht bij het gesprek kunnen houden.
 • Ze zijn eerder afgeleid.
 • Wanneer je veel informatie geeft, zullen ze het geheel niet meer overzien. Alleen kleine stappen zullen worden onthouden.
 • Je merkt dat jouw cliënt erg bezig is met het hier en nu en veel vergeet wat zich op de langere termijn af heeft gespeeld of gaat afspelen.
 • Wanneer je vraagt om informatie, wordt dit heel chaotisch aangeleverd.

Dit komt doordat zij te maken hebben met de gevolgen van stress. Dit kan onder andere gaan om de volgende punten:

 • Ze zijn minder flexibel, doordat het zo onrustig is in hun hoofd.
 • Het is veel minder gemakkelijk om weloverwogen te reageren. Alle informatie in hun hoofd loopt door elkaar heen. Ze kunnen minder goed beslissingen nemen.
 • Het aannemen van een advies wordt moeilijker. Vaak is er veel gebeurd, waardoor het vertrouwen zeker in mensen die verbonden zijn aan overheidsinstanties minder is geworden. Alle tegenvallers in de afgelopen tijd hebben hun beeld bepaald.
 • Je merkt dat ze op hun hoede zijn, wanneer ze de deur opendoen of de telefoon opnemen. Je ziet angst in hun ogen.
 • Wanneer je iets bespreekbaar probeert te maken, merk je dat je te maken krijgt met belemmerende gedachten. Hoe je hen hiermee om kunt leren gaan, heb je eerder in de stof geleerd.
 • Ze zien lang niet alle mogelijke oplossingen meer. Ook wanneer jij deze aandraagt, kunnen ze dit vaak niet direct overzien. Ze zijn zo druk bezig met hun zorgen dat ze niet meer gewend zijn om zich te richten op de mogelijkheden.
 • Je kunt frustratie bij hen tegenkomen. Door langdurige stress wordt je daadwerkelijk minder intelligent. Hierdoor kan het zo zijn dat taken die jouw cliënt eerst gemakkelijk kon uitvoeren, nu niet meer voor elkaar krijgt. Dat zorg voor frustratie.

Je zult merken dat gesprekken met cliënten in de stress meer tijd van je zullen vragen. Je zult hen stap voor stap moeten meenemen. Het opbouwen van vertrouwen is lastiger door alles wat er is gebeurd. Hoe je dit toch voor elkaar krijgt in een dergelijke situatie, leer je in de volgende paragraaf.