Opdracht 1: jouw bezittingen bepalen

Opdracht 1: jouw bezittingen bepalen

Paragraaf voortgang:

Welke bezittingen heb je? Dat ga je hier voor jezelf op een rij zetten.

Pak het planningsformulier: overzicht bezittingen en schulden uit je trainingsmap erbij. We gaan dit formulier nu aanvullen in deze en de volgende les. De al bekende gegevens kun je overnemen vanuit de globale Geld Scan die je hebt ontvangen na de live dag. 

  1. We starten met jouw woning. Als het goed is staat de waarde van je eigen woning (WOZ waarde) al in je Geld Scan. Check of deze waarde actueel is. Heb je onlangs een taxatierapport laten maken, neem dan deze waarde op in je overzicht bezittingen en schulden. De meest recente WOZ waarde vind je op het overzicht van de gemeentelijke heffingen van dit jaar.
  2. De saldi van je bankrekeningen aan het einde van vorig jaar staan als het goed is in je globale Geld Scan. Actualiseer deze saldi in je Planningsformulier.
  3. De saldi van je beleggingsrekeningen aan het einde van vorig jaar staan als het goed is ook in de globale Geld Scan. Actualiseer dit op basis van de huidige gegevens in je Planningsformulier.
  4. Heb je een auto? Dan gaan we hier de waarde bepalen van jouw auto. Kijk eens op Marktplaats wat jouw auto nu waard is. Noteer dit bij de bezittingen. Wanneer je een private lease contract hebt voor deze auto mag je de waarde van de auto niet meenemen.
  5. Het kan zijn dat je naast een eigen woning nog ander onroerend goed hebt. Bepaal hiervan ook de waarde op basis van de WOZ waarde of het taxatierapport. Noteer de waarde hiervan in je overzicht.
  6. Heb je verder nog bezittingen? Welke bezittingen zijn dit? Wat zijn ze waard? Probeer dit zo nauwkeurig mogelijk te noteren. Noteer het totaal van de overige bezittingen in je overzicht.

We hebben nu alle bezittingen in beeld gebracht. In de volgende opdracht brengen we alle schulden in beeld.