Paragraaf 1: welke geldtypes zijn er?

Paragraaf 1: welke geldtypes zijn er?

Paragraaf voortgang:

In deze paragraaf ga je ontdekken welke geldtypes er zijn. Wat betekent dit voor jouw cliënt? Wat betekent dit voor jouw aanpak? We zijn benieuwd wat je hierdoor leert over jouw cliënt en natuurlijk ook over jezelf.

Je weet wat er in het verleden is gebeurt op het gebied van geld, maar wat is het financiële gedrag vandaag.

Jij en ik, alle mensen op de wereld, hebben acht geldtypen ‘in’ ons. Het ene geldtype is meer aanwezig dan het andere. Dat is afhankelijk van hoe je in elkaar steekt, op dit moment. We hebben allemaal een eigen, unieke combinatie. De geldtypen zijn gebaseerd op de 12 persoonlijkheidsarchetypen van Carl Jung, de bekende ontwikkelingspsycholoog. Jung ging ervanuit dat je persoonlijkheid vastligt, maar dat is bij de geldtypen niet het geval. Elk geldtype heeft eigen gewoonten en gedragspatronen. Alleen liggen die niet ‘voor eeuwig vast’ in je persoonlijkheid. Je geldtypenprofiel geeft niet aan wie je bent. Het geeft wel haarscherp aan waar je nu staat. Hoe je op dit moment omgaat met je geld en hoe je relatie is met geld. Je kunt door je leven heen veranderen van geldtype.

Geldtypetest

Deborah Price is oprichter van het Money Coach Institute in Amerika. Zij heeft in haar boek Money Magic: Unleashing your True Potential for Prosperity and Fulfillment (2003) acht geldtypen beschreven. Ik heb ze vrij vertaald naar Nederlands gebruik en ze de volgende namen gegeven: de Struisvogel, het Slachtoffer, de Held, de Waaghals, de Sint-bernard (hond), de Creatieveling, de Controlfreak en de Magiër. Ontdek hier welk geldtype jij zelf bent en laat deze ook door jouw cliënt doen, voordat je hier verder over in gesprek gaat, https://www.eefvanopdorp.nl/test/.

Laten we hieronder eens wat dieper ingaan op ieder geldtype.

1. De Struisvogel

Een aantal kenmerken van de struisvogel op een rij:

Goedgelovig, besluiteloos, zorgelijk, angstig, financieel afhankelijk, ruzie vermijden, voelt zich machteloos, onderdrukt gevoelens en overtuigingen, op zoek naar zekerheid, op zoek naar veiligheid en bevestiging en bang voor cijfers en financiële taal.

2. Slachtoffer

Een aantal kenmerken van de slachtoffer op een rij:

Geeft een ander de schuld, snel emotioneel (boos of verdrietig), leeft in het verleden, financieel onverantwoordelijk, zoekt naar een redder, kan moeilijk vergeven, verslavingsgevoelig, leeft vanuit een selffulfilling prophecy, voelt zich machteloos en manipulatief.

3. De Held

Een aantal kenmerken van de held op een rij:

Krachtig, gedreven, loyaal, competitief, gedisciplineerd, doelgericht, financieel succesvol, zelfverzekerd, vrijgevig, redder, wijs en scherpzinnig.

4. De Sint-bernard

Een aantal kenmerken van een Sint-bernard op een rij:

Controlerend, voelt zich niet gewaardeerd, geven is makkelijk, ontvangen is moeilijk, zorg voor anderen, zelfopofferend, teleurgesteld, redder, perfectionist, verwijtend, passief-agressief, vergevingsgezind, samenwerken en wijs.

5. De Waaghals

Een aantal kenmerken van de Waaghals op een rij:

Rusteloos, ongedisciplineerd, financieel onverantwoordelijk, impulsief, optimistisch, zeer vrijgevig, roekeloos, avontuurlijk, ‘pluk de dag en veel energie.

6. De Creatieveling

Een aantal kenmerken van de Creatieveling op een rij:

Artistiek en/of spiritueel, passief, innerlijk gemotiveerd, onthecht, niet gericht op bezit, visionair, op zoek naar de waarheid en een haat/liefde verhouding met geld.

7. De Controlfreak

Een aantal kenmerken van de controlfreak op een rij:

Overheersend, angstig, manipulatief, controlerend, onderdrukkend, opvliegend, kritisch, snel oordelend, agressief, weinig vergevingsgezind, gereserveerd en materialistisch.

8. De Magiër

Een aantal kenmerken van een magiër op een rij:

Spiritueel, wijs, bewust, niet-gehecht, welwillend, vrijgevig, meebewegend met de stroom, leeft in het hier en nu, krachtig en authentiek, optimistisch, vol vertrouwen, vergevingsgezind, er is meer tussen hemel en aarde en financieel in evenwicht.

Je weet nu welk geldtype jij bent en hoe dit zit bij jouw cliënt. In de volgende paragraaf leer je wat je met deze kennis kunt doen.