Paragraaf 2: Een warme overdracht

Paragraaf 2: Een warme overdracht

Paragraaf voortgang:

Je weet nu wat de hulpvraag is en er is commitment.

Hoe zorg je er nu voor dat jouw cliënt niet uitvalt ergens tussen jou en de hulp van de schuldhulpverlening, de budgetcoach of de beschermingsbewindvoerder?

Om hiervoor te zorgen is een warme overdracht belangrijk. Maar welke aandachtspunten zijn hierbij van belang?

  • Zorg dat je bij het eerste gesprek aanwezig bent. Dit maakt de overgang naar een andere hulpverlener gemakkelijker.
  • Geef een duidelijke uitleg aan jouw cliënt wat ze kunnen verwachten. Anders kan het aanbod tegenvallen.
  • Bespreek de stappen die vervolgens worden doorlopen van te voren met jouw cliënt.
  • Zorg in geval van laaggeletterdheid voor een korte, begrijpelijke uitleg op papier, het liefst voorzien van afbeeldingen.
  • Bespreek wat er van hen wordt verwacht door de hulpverlener en bereid hen hierop voor. Pak dit indien nodig aan in kleine stappen.
  • Draag pas over, wanneer er voldoende vertrouwen is ontstaan in het hulpaanbod. Geef mensen de tijd om de beslissing te nemen om ervoor te gaan.
  • Onderzoek samen met hen met welk hulpaanbod ze willen starten. Bepaal dit niet voor hen.
  • Ga samen op onderzoek uit wat het hulpaanbod hen kan opleveren. Wanneer je werkt vanuit intrinsieke motivatie van jouw cliënt, is de kans van slagen veel groter.
  • Zorg in geval van een hulpaanbod voor een stel dat beide partners het eens zijn over het aanvaarden van het hulpaanbod.

Wees niet teveel teleurgesteld wanneer het toch een keer misloopt. Ondanks jouw inspanningen, kan het alsnog een keer moeizaam verlopen. Maar ga daar waar mogelijk voor een succesvolle, warme overdracht.

Heel veel succes met het toepassen in de praktijk. Jullie krijgen ter voorbereiding op de livedag een aantal opdrachten voor in de praktijk.

In de volgende paragraaf treffen jullie een exemplaar aan van alle materialen die we in deze training hebben gebruikt.