Paragraaf 3: rekening houden met levensgebeurtenissen

Paragraaf 3: rekening houden met levensgebeurtenissen

Paragraaf voortgang:

Wanneer jouw cliënt onlangs met een levensgebeurtenis te maken heeft gehad, hoor je dit vaak vrij snel in de eerste gesprekken.

Maar ook wanneer dit al wat langer geleden is, kan dit nog steeds grote invloed uitoefenen op hoe het nu met jouw cliënt gaat.

Laten we hier eens op inzoomen per levensgebeurtenis:

  • Het krijgen van kinderen: dit is een positieve levensgebeurtenis, maar met veel gevolgen op financieel gebied. Veel ouders zetten dit van te voren niet echt goed op een rij. Doordat een huishouden gemiddeld genomen bij jonge kinderen terug gaat van twee banen naar anderhalve baan, zal het inkomen aanzienlijk dalen. Tegelijkertijd nemen de kosten behoorlijk toe. Dit kan het begin zijn van schulden, zeker wanneer ouders hoge wensen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld zaken als de inrichting van een kinderkamer of een kinderwagen. Dit kan alweer even geleden zijn, maar wellicht is dit de start van de financiële problemen. Altijd goed om de oorsprong van de schulden te achterhalen. Dat zegt ook veel over de mogelijke oplossing.
  • Echtscheiding: dit heeft vaak verstrekkende gevolgen op financieel gebied. Eerst was er een gezamenlijk huishouden. Nu zijn er een tweetal huishoudens. De vraag is of het inkomen hier snel genoeg op aangepast wordt. En hoeveel stress is er onderweg ontstaan door eventuele conflicten met de ex-partner. Dit kan ook blijven etteren, wanneer de band tussen beide ex-echtgenoten zich niet echt herstelt en er sprake is van kinderen onder de achttien jaar. Zo op het oog lijkt dit allang afgehandeld, maar je cliënt kan te maken hebben met kinderen die minder goed functioneren. Ook kunnen er in de fase van echtscheiding schulden zijn ontstaan, die nu nog steeds van invloed zijn op het financiële functioneren. Vraag dus expliciet ernaar of iemand in het verleden te maken heeft gehad met een echtscheiding.
  • Overlijden: wanneer de partner kortgeleden is overleden, hoor je dit vaak vrij snel in een gesprek. Maar wanneer het bijvoorbeeld gaat over het overlijden van een kind een aantal jaren geleden of het overlijden van een ouder wat alweer even terug heeft plaatsgevonden, hoor je dit niet altijd direct. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het huidige financiële functioneren. Een overlijden in de directe omgeving kan voor veel stress zorgen. Hierdoor kan het zijn dat jouw cliënt een periode minder heeft gefunctioneerd op het werk of in de eigen onderneming. Nu lijkt er op het oog niet zoveel aan de hand, maar wellicht zijn er vanaf die periode minder inkomsten gekomen. Soms zie je dat wanneer rouw nog een hele grote rol speelt, er geen ruimte ontstaat om het bestedingspatroon aan te passen aan de veranderde inkomsten. Jouw cliënt zal zich ook enorm gehoord voelen, wanneer er ook ruimte is om over het overlijden te spreken. Dit hoeft vaak niet eens lang te zijn, maar ook dat kan helpen om het stressniveau omlaag te brengen. Daardoor ontstaat ruimte om te spreken over de geldzaken.
  • Ontslag: het kwijtraken van iemands baan kan veel effect hebben. In eerste instantie hoor je met name geluiden over hoe lastig het is om weer werk te vinden. Dit kan echter ook deels te maken hebben met het feit dat iemand nog in een soort rouwproces zit over het stoppen van het werk bij de oud-werkgever. Hierdoor ontstaat er niet echt de ruimte om over nieuw werk na te denken. Niet iedereen erkent het ook voor zichzelf dat ze in de rouw zitten over het vorige werk. Door begeleiding op persoonlijk gebied, kan aandacht besteed worden aan dit proces. Hierdoor kan het gemakkelijker worden om zich weer open te stellen om in gesprek te gaan over nieuw werk.
  • Vluchten of emigreren naar Nederland: de overstap naar een totaal ander land, kan sowieso best wel voor wat stress zorgen. Daarnaast kan met name het vluchten uit een onveilige omgeving, waar misschien wel oorlog heerste, voor extra stress zorgen. Dit zijn ze niet zomaar kwijt. Zorg ervoor dat je met elkaar in gesprek raakt over hun achtergrond in de afgelopen jaren. Dan kun je hier rekening mee houden. Je kunt dan ook zorgen voor andere hulp mocht dit nodig zijn. Ook alleen al het feit dat ze zich gehoord voelen, zal maken dat je gemakkelijker met elkaar in gesprek kunt raken.