Paragraaf 4: Hulp in geval van stress

Paragraaf 4: Hulp in geval van stress

Paragraaf voortgang:

Wanneer iemand veel stress blijft ervaren, kan het lastig zijn om over de geldzaken in gesprek te raken.

Dan is er professionele hulp nodig om jouw cliënt te helpen om minder stress te gaan ervaren. Nu is deze hulp natuurlijk niet altijd per direct beschikbaar. We kunnen zorgen voor een doorverwijzing naar het wijkteam. Ook kunnen we cliënt verwijzen naar de huisarts. Dan kan van daaruit passende hulp worden ingezet.

Maar mocht er in eerste instantie nog geen hulp zijn, dan kunnen we als volgt te werk gaan:

  • Spreek af dat je in ieder gesprek bijvoorbeeld een half uur aandacht besteed aan de stress. Daarna gaan jullie in gesprek over geld. Zo krijgen beide zaken in ieder gesprek aandacht.
  • Nadat de hulp wel beschikbaar is gekomen, kun je nieuwe werkafspraken maken. Dan spreek jij grotendeels alleen nog maar over die zaken die over geld gaan. Al toon je natuurlijk wel interesse in iemand.
  • Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat jouw cliënt niet direct open staat voor hulp op psychisch gebied. Laat het dan eerst even rusten. Besteed ook in dat geval in ieder gesprek eerst bijvoorbeeld een half uur aan de stress. Daarna ga je verder in gesprek over de geldzaken.
  • Voordat je cliënt overdraagt, is het goed om de stress nogmaals bespreekbaar te maken. We kunnen kijken of cliënt dan wel open staat voor een hulpaanbod via het wijkteam of de huisarts.
  • Wanneer cliënt helemaal niet openstaat voor psychische hulp, kan een vervolg lastiger zijn. Overleg dan met je collega’s of we hier kiezen voor Duurzame Financiële Dienstverlening of dat we hier wellicht moeten gaan voor beschermingsbewindvoering. Zeker wanneer het hier een onbehandelde psychische stoornis betreft, kan beschermingsbewindvoering noodzakelijk zijn.
  • Wees je ook bewust van de stress die achter een verslaving kan zitten. Hulp bij een verslaving kan natuurlijk ook pas, wanneer cliënt dit ook voor zichzelf toegeeft. Maar wellicht staat hij of zij al wel eerder open voor psychische hulp. Dit kan een positieve bijdrage leveren om open te gaan staan voor hulp bij de verslaving.
  • Toon ook begrip wanneer iemand niet op de reguliere wijze wil werken aan het stressprobleem. Je hoeft niet te begrijpen hoe deze behandeling exact verloopt, maar je kunt wel belangstelling tonen en wel samen op een rij zetten wat de kosten van deze alternatieve behandelwijze zijn.
  • Zorg ervoor dat je zelf niet teveel op de rol van de hulpverlener op psychisch vlak gaat zitten. Laat dit over aan de professional. We kunnen als financieel professional zeker belangstelling tonen. Dit kan ook helpen om cliënt een periode tot hulpverlening start te overbruggen. Maar laat dit verder over aan je collega’s uit het wijkteam of de hulpverlener via de huisarts.