Paragraaf 1: Voorbeschouwing

Paragraaf 1: Voorbeschouwing

Paragraaf voortgang:

Weet jij al hoe jij herkent dat jouw cliënt in de voorbeschouwing zit? Wat zie je dan? Waaraan kun je dit herkennen?

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je cliënt zich er nog helemaal niet van bewust is dat ze ergens een achterstand hebben. De financiële zaken krijgen nog niet de aandacht die het nodig heeft. Vooralsnog proberen ze er een beetje langsheen te leven.

Je zou ook kunnen merken dat de partners samen nog heel lastig over de geldzaken kunnen spreken. Er lijkt een verschil te zijn hoe ze tegen de huidige financiële situatie aankijken. De ene partner is al toe aan financiële gedragsverandering. De ander lijkt op het eerste gezicht ongeïnteresseerd. Maar is dit ook werkelijk zo? Of vindt degene het wellicht heel spannend om eerlijk naar de eigen geldzaken te kijken?

Geen enkele situatie is hetzelfde. Je zou ook iemand tegenover je of aan de telefoon kunnen hebben die in eerste instantie heel geïnteresseerd lijkt, maar maar als ze in actie moeten komen, maken ze er geen tijd voor vrij. (of hebben ze geen tijd). Je merkt dat er nog geen urgentie bij hen leeft.

In de vroegsignalering kom je dit sowieso vaker tegen, omdat mensen niet vanuit eigen initiatief in gesprek gaan. Dat maakt dat je lang niet altijd direct tot actie kunt overgaan.

Maar hoe ga je nu in gesprek met iemand die zich nog in de voorbeschouwing bevindt?

  • Zorg er in ieder geval voor dat je nog niet tot actie wilt overgaan. Daarvoor is het nu nog te snel. Jouw cliënt moet gaan overwegen dat het zinvol is om samen iets te gaan doen aan de financiële situatie.
  • Voor je het weet ben jij heel hard aan het werk. Je bent iemand aan het overtuigen dat het belangrijk is om iets te gaan doen aan de financiële situatie. De ander leunt nog lekker achterover. Zorg ervoor dat je dit omkeert. Het is de bedoeling dat de ander gaat nadenken. Hoe je dit aanpakt lees je in het volgende punt.
  • Je zou vragen kunnen stellen zoals: wat zou het betekenen wanneer je deze rekening niet betaalt? Heb je er zelf al over nagedacht hoe je deze situatie kunt oplossen? Wat zou er mogelijk kunnen zijn? Hoe is de huidige financiële situatie ontstaan? Wat speelt hierbij een rol?
  • Zet geen enkele druk. Geef de perso(o)n(en) tegenover je de ruimte om rustig de eigen gedachten op een rij te zetten.
  • Ga zo in gesprek met elkaar dat uiteindelijk de perso(o)n(en) waarmee je in gesprek bent helder voor ogen hebben wat de afwegingen kunnen zijn om er iets aan te doen. Zorg er wel voor dat je de beslissing hierover bij hen zelf laat.
  • Blijven ze nog twijfelen, stel dan vragen als: Wat zou het je kunnen opleveren wanneer deze achterstand is opgelost? Heb je hier weleens eerder mee te maken gehad? Hoe heb je dit toen opgelost? Hoe zou het voor je zijn als je hier hulp bij zou krijgen?
  • Merk je dat iemand nog wat meer tijd nodig heeft, neem dan op een later moment nog eens contact op. En lukt zelfs dat niet totdat ze weer op de signaallijst komen, aarzel dan niet. Neem gewoon weer contact op. Je weet nooit wanneer iemand eraan toe is om zijn of haar financiële probleem op te lossen.